Pokladna
Divadla Archa

Na Poříčí 26
110 00 Praha 1
tel.: 221 716 333
ticket@archatheatre.cz
 
rychlé hledání
zasílání informací   odeslat e-mailem   vytisknout   

Divadlo Archa
Putování za snem

premiéra:

6. dubna uprchlickém táboře Červený Újezd od 18.00

10. dubna v Divadle Archa od 18.00

-------------------------------------------------------

Dalsí reprízy:

30. dubna v Pobytovém středisku Bělá pod Bezdězem-Jezová
7. května v Pobytovém středisku v Kostelci nad Orlicí
14. května v Pobytovém středisku v Zastávce u Brna.

 

Sociálně-divadelní projekt Divadla Archa Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR k patnáctému výročí uprchlických táborů v Čechách.

 

Partneři projektu

Správa uprchlických zařízení MVČR
Začátkem roku 2005 uplynulo 15 let od okamžiku, kdy na území tehdejšího Československa vstoupil první uprchlík. Správa uprchlických zařízení MVČR, jako organizace, která již 9 let zajišťuje služby žadatelům o azyl, připravila na tento rok projekt „Pod jedním sluncem“.

Hlavními tématy projektu jsou uprchlictví a multikulturalita. Cílovou skupinou je široká veřejnost.

Součástí projektu „Pod jedním sluncem“ je i sociálně-divadelní projekt „Putování za snem“, na kterém se tvůrčím způsobem podílí pražské Divadlo Archa.

 

Divadlo Archa
Divadlo Archa si za deset let své existence vydobylo pevné místo na mapě evropského soudobého divadla. Není ovšem pouze unikátním prostorem pro současnou divadelní a taneční tvorbu, je také produkčním domem, jehož projekty se čas od času odehrávají také mimo vlastní sál Archy v netradičních prostorách, v ulicích měst, v townshipech jižní Afriky, v japonských horách nebo uprchlických táborech.

Projekt Putování za snem se uskuteční ve vybraných uprchlických táborech České republiky (Červený Újezd, Bělá pod Bezdězem-Jezová, Kostelec nad Orlicí a Zastávka u Brna). Překračuje tak hranice „uměleckého“ projektu stejně jako hranice jednoho regionu. Jde o veřejně prospěšný projekt výrazně přispívající k rozvoji demokracie a humanismu, k toleranci a harmonickému soužití v multikulturní společnosti.

 

Základní idea projektu

Primární snahou projektu Putování za snem je vytvořit ve vybraném uprchlickém táboře divadelní představení, kde se uprchlíci stanou rovnocennými partnery profesionálním umělcům. V první fázi bude skupina společně zpracovávat příběh Hanse Christiana Andersena Sněhová královna, který se dotýká zásadních otázek lidského života, jako je domov, ztráta milované bytosti a putování za navrácením těchto základních jistot. Druhou fází projektu je snaha navštívit s tímto představením další tři vybrané uprchlické tábory.

Uprchlické tábory jsou místem, kde se sešli lidé s nejrůznějšími osudy, lidé různých kultur, různého náboženského vyznání, různého vzdělání a také různých profesí a dovedností. Okolní společnost je však rozhodně nepřijímá s otevřenou náručí. Někteří lidé se jich bojí, jiným jsou lhostejní, jen málokdo se zajímá o jejich osud. Málokteré místo je tak naplněno bezmocí a pasivním čekáním na zázrak, jako uprchlický tábor. Přitom v táboře žijí lidé, kteří umějí hrát na různé hudební nástroje, zpívat, vyprávět příběhy.

Projekt vychází také z předpokladu, že divadelní práce může mít pro obyvatele tábora i sociálně - terapeutickou funkci. Samotná tvůrčí práce může mít pozitivní vliv na posílení sebevědomí a pocitu společenského uplatnění lidí, kteří se cítí být v krizové životní situaci. Stejně důležitý je i dopad takového konání na vnímání tábora (nebo uprchlíků obecně) okolní společností.

 

Historie projektu

Projekt Putování za snem je součástí dramaturgické linie Divadla Archa, která opouští formu tradičního divadelního představení a směřuje k divákovi, který by se do divadla nikdy nedostal. Jedním z nejrozsáhlejších projektů této linie v sezóně 2004—2005 je koprodukční projekt Divadla Archa a holandské divadelní skupiny Dogtroep v Uprchlickém táboře Červený Újezd. Divadlo Archa zahájilo tento projekt v listopadu 2004 týdenní dílnou a prezentací v místě tábora. Pokračování a dokončení projektu je plánováno na červen 2005.

Umělecký tým projektu tvoří kromě členů Dogtroep i performeři, výtvarníci a hudebníci z okruhu Divadla Archa. Po týdenní intenzivní práci, která spočívala v aktivním zapojení obyvatel tábora do uměleckého procesu, se podařilo kromě silného společného zážitku vytvořit atmosféru důvěry, která je základní podmínkou pro další vývoj projektu. Bylo velmi těžké vysvětlit zúčastněným uprchlíkům, že další krok započaté práce nastane téměř po roční odmlce.

Autoři projektu Putování za snem se proto rozhodli vytvořit kontinuální projekt, který povede k udržení a prohloubení způsobu započaté práce. Projekt navazuje na předchozí aktivity Divadla Archa a autorky projektu Jany Svobodové. V její režii vznikla v minulosti představení v tzv. Domech na půl cesty určených pro mládež, která opustila dětské domovy, a další podobné projekty, z nichž nejvýznamnější bylo představení Obnošené sny v townshipech Jihoafrické republiky. Specifickou všech těchto projektů je aktivní zapojení sociálních skupin do tvůrčího procesu.

 

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je oslovit obyvatele bližšího i vzdálenějšího okolí jednotlivých uprchlických táborů. Společnou prací na projektu a jeho prezentací chceme představit obyvatele táborů jako schopné tvůrčí osobnosti, které se prostřednictvím divadelního vyjádření dokáží spontánně projevit.

Věříme, že prezentace divadelního představením Sněhová královna v uprchlických táborech Červený Újezd, Bělá pod Bezdězem-Jezová, Kostelec nad Orlicí a Zastávka u Brna, může přispět ke změně negativního povědomí nejen obyvatel žijících v bezprostřední blízkosti uprchlických táborů, ale i těch lidí, kteří problematiku uprchlíků znají jen z doslechu a svůj názor na ni si teprve utvářejí.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu Putování za snem je zejména široká veřejnost v regionech, kde se jednotlivá azylová zařízení nacházejí.

 

Realizace projektu

Přípravná fáze
Během přípravné fáze se budou zúčastnění zájemci zabývat technikou jednotlivých elementů divadelního představení: výtvarnou, hudební a pohybovou složkou. Jednotlivé dílny jsou určeny všem věkovým kategoriím. Všechny složky přípravné fáze vyvrcholí divadelním představením a jeho prezentací ve vybraných uprchlických táborech.

Přípravná fáze proběhne během šesti víkendů v časovém úseku leden–březen 2005. Dokončení finálního tvaru bude vyžadovat týden intenzivního zkoušení.


Premiéra a generální zkouška
Výsledný tvar představení Putování za snem bude poprvé veřejně prezentován

5. dubna 2005 v uprchlickém táboře Červený Újezd ( mapka zde )

Premiéra projektu se uskuteční 6. dubna 2005 v Uprchlickém táboře Červený Újezd.

 

Další reprízy
10. dubna v Divadle Archa
30. dubna v Pobytovém středisku Bělá pod Bezdězem-Jezová
7. května v Pobytovém středisku v Kostelci nad Orlicí
14. května v Pobytovém středisku v Zastávce u Brna.

Vždy v 18:00 hodin

 

Tvůrčí tým projektu Putování za snem

Autorka projektu: Jana Svobodová

Umělci, kteří povedou jednotlivé dílny:
Petra Oswaldová
Dora Kršková Terrazas
Jaroslav Vanický
Daniela Voráčková
Aleš Jindra
Štěpánka Glogarová
Jing Lu

a uprchlíci z tábora v Červeném Újezdě.

Kontakt

David Kašpar
tel.: 777 321 105
dkaspar@gmail.com

a
Zuzana Kamenická
Divadlo Archa, Na Poříčí 26, Praha 1
propagace
tel: 221 716 110 / 737 437 658
zuzana.kamenicka@archatheatre.cz
www.archatheatre.cz